พวกเราขอขอบคุณ ม.ธรรมศาสตร์

              

พวกเราขอขอบคุณ ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 15 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2564 พวกเราขอขอบคุณ ม.ธรรมศาสตร์ จากที่ทาง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี คุณสมบัติ ศรีดี คุณนารีบูรณ์ สุดใจ และคุณทัศนีย์ วงเพ็ญ เป็นตัวแทนศิษย์เก่าในการดำเนินการไปรับ และดำเนินการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ หมู่ที่ 9 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนทั้งหมด 15 เครื่อง โดยมีคุณครู นักเรียน รวมถึงผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง มาช่วยจัดเรียง และเก็บภาพเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคในครั้งนี้

นอกจากนี้ผมเองก็มีร่วมกับเขาเหมือนกันครับ บริจากหนังสือเข้าสมุดครับ ก็จะเป็นหนังสือเรียนระดับปริญญาตรี ว่าแต่จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ หรือหนังสือปริญญาตรี แต่อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นหนังสือคอมพิวเตอร์ ที่พี่ซื้อมาอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เยอะมากเลย ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ บ้างไม่มากก็น้อยครับ วันนี้รู้สึกดี มีความสุขมากๆ เลยที่โรงเรียนบ้านจำนรรจ์เรา มีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับ ที่ดูแล้วน่าชื่นชม น่าปลาบปลื้มใจ ก่อนหน้าก็มีคณะศิษย์เก่ารุ่นเดียวกัน บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง วันนี้ น้องๆ ก็มีคอมพิวเตอร์เพิ่มในการเรียนรู้อีก ขอให้น้องตั้งใจเรียนแล้วนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเราด้วยนะครับ ขอบคุณพี่ชายพี่ประยูร พี่สะใภ้พันทวี สุดใจ ไปช่วยอีกแรงครับ เป็นเด็กบ้านอื่นแต่ไปด้วยกับครอบครับ แล้วที่ขาดไม่ได้เลยผู้นำชุมชนเราครับ ผู้ช่วยโกวิทย์ จันทะมั่น ที่ต้องเห็นในทุกๆ งานขอบคุณครับ

พวกเราขอขอบคุณ ม.ธรรมศาสตร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งหมด 15 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ของพวกเรา รับมอบ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อนุมัติเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ร.ร.บ้านจำนรรจ์ จำนวน 15 เครื่อง ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ขอบคุณคุณสมบัติ ศรีดี คุณนารีบูรณ์ สุดใจ และ  คุณทัศนีย์ วงเพ็ญ เป็นตัวแทนประสานขอและรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนที่เพียงพอ

ขอแนะนำผู้ใหญ่ใจบุญของพวกเรา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิสูจน์คุณภาพของการเรียนการสอนด้านการบัญชี และการบริหารธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ของการมุ่งไปสู่การเป็น “ต้นแบบของสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศไทย” (Thailand’s Best Business School Model) จนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกจาก AMBA (Association of MBAs) องค์กรรับรองคุณภาพระดับสากล จากสหราชอาณาจักร สําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา (MBA) ทําให้คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ท่ีบรรลุสถานะ 3 มงกุฎ (Triple Crown) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ปัจจุบัน Thammasat Business School เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาที่ ตอบสนองพัฒนาการของประเทศ Thammsast Business School เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอันเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษา ด้าน บริหารธุรกิจในประเทศไทย

พวกเราคณะศิษย์เก่า พร้อมด้วยครู อาจารย์ และคณะผู้ปกครอง พวกเราขอขอบคุณ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนทั้งหมด 15 เครื่องให้กับโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ของพวกเรา ขอบคุณครับ

เพียงแต่คิดว่าให้ทานเพราะต้องการช่วยเหลือ เพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ

ทาน คือ การให้ อันเป็นเจตนาสละ สิ่งใด สิ่งหนึ่ง ทั้งที่เป็นการสละ ที่เป็นวัตถุ รูปธรรม และเป็นการสละ ให้ สิ่งที่เป็นนามธรรม มีการให้ ปัญญา ความเข้าใจ เป็นต้น

คงต้องแยกคำว่า ให้ กับ ทาน ก่อนนะครับ คำว่า ให้ ไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นกุศลเสมอไป บางคนให้ เพื่อแลกเปลี่ยน ให้เพราะตั้งใจจะทำร้าย ขณะที่ให้ ไม่ใช่กุศล ไม่ได้มีเจตนาสละ ที่เป็นอโลภะ ที่เป็นกุศลจิต แต่เป็นการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตที่เป็นอกุศลครับ แต่การให้ที่เป็นกุศลก็มี เป็นทานครับ ดังนั้น เมื่อให้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกุศลเสมอไปครับ นี่พูดถึงคำว่า ให้ แต่เมื่อกล่าวถึง คำว่าทาน คือเจตนาสละวัตถุ อันเป็นอโลภะ คือ ความไม่ติดข้องในขณะนั้น ด้วยจิตที่เป็นกุศล ขณะนั้นที่เป็นทาน จะต้องเป็นกุศลเสมอครับ

วัตถุทาน การให้ การสละวัถตุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น เพราะบุคคลผู้ควรแก่การรับทานนั้นมีมาก ถ้ามีโอกาสที่จะสละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแล้ว ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ควรทำ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ไม่เดือดร้อนในชีวิตประจำวัน

อภัยทาน เป็นการให้ความไม่มีภัยแก่ผู้อื่น ไม่มีวัตถุสิ่งของที่จะให้ แต่ก็ควรพิจารณาว่า จะยากกว่าการสละวัตถุทานหรือไม่? เพราะเหตุว่าอภัยทาน เป็นการสละความเห็นแก่ตัว สละความรักตัวในการที่ไม่ให้อภัยในความผิดของคนอื่น หรือในความบกพร่องของคนอื่น ขณะที่ไม่อภัยให้บุคคลอื่น ขณะนั้นเป็นเพราะรักตัวเอง ที่ทำให้ไม่สามารถจะอภัยในความผิด หรือในความบกพร่องของคนอื่นได้ ลึกลงไปจริงๆ เป็นเพราะความรักตัว ความยึดมั่นในตัวตนนั่นเอง การสละความเห็นแก่ตัวขั้นอภัยทาน ทำให้สละความคิดร้าย สละความแค้นเคือง สละความผูกโกรธ สละความไม่หวังดี สละความไม่เป็นมิตร สละความไม่เกื้อกูล สละความไม่มีน้ำใจ ต่อคนอื่น

ธรรมทาน การให้ธรรมเป็นทาน คือ การให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ ให้ความเห็นถูกในธรรมะ ชี้แนวทางที่ถูกต้องให้ จะเห็นได้ว่า กุศลธรรมทั้งหลายจะเจริญขึ้นได้ ก็เพราะธรรมทาน เป็นการเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก และเมื่อมีความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้ว ความดีประการต่างๆ ก็จะเจริญขึ้นคล้อยตามความเห็นที่ถูกต้องด้วย

ดังนั้น ให้เพื่ออนุเคราะห์ ก็เป็นการให้วัตถุทาน ซึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ แต่ ให้ด้วยปัญญา คือ การสละความตระหนี่ จึงให้

แหล่งที่มา dhammahome.com

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น