รถไฟฟ้า อยากต่อภาษีออนไลน์สไตล์ New Normal

สวัสดีครับ ในยุคที่รถไฟฟ้ากำลงมา คนที่เริ่มต้นก่อน รู้อะไรมา ผ่านอะไรมา ก็ควรที่จะต้องบอกเล่าเก้าสิบกันถูกไหมครับ รุ่นน้องรุ่นหลังก็จะได้ ไม่เสียเวลาเยอะ มาครับตามหัวข้อกันเลย รถไฟฟ้า อยากต่อภาษีออนไลน์สไตล์ New Normal ต่อง่ายๆ ปลอดภัยอยู่บ้าน พลังงานลด PM2.5 ลด หมดกังวล ปลอดภัยทุกคนครับ

มาว่ากันที่ภาษาปะกิดกันก่อนเลย เรามันคนบ้านๆ ครับ ไอ้เจ้า New Normal คืออะไรก่อนเลย ตามราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ “New Normal” เพิ่มเข้ามา โดย รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายคำนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก Malee Boonsiripunth เอาไว้ว่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยครับ เป็นอย่างไรบ้างคับ เข้าใจนะคับ เอาเขามาอีกทีคับ ถ้าอธิบายเองเดี่ยวผมจะงง ไปกันใหญ่ ฮ่าๆๆๆ

เท่าที่ผมรู้ ตอนนี้ช่องทางออนไลน์ เหมือนจะมีอยู่ 2 ทางนะครับ เริ่มแรกที่ผมเคยต่อก็ ทางเว็บไซต์ครับ ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ก็จะสะดวกกว่าครับ เพราะว่าโทรศัพท์จอมันเล็กครับ แต่เหมือนว่า เขาจะขยายผล ทำแอพฯ ลงโทรศัพท์ให้ด้วยครับ ซึ่งขั้นตอนก็จะไม่ต่างกันเท่าไรนัก เอาจริงก็มีหลักๆไม่กี่อย่างครับ สำคัญคือการเตรียม ข้อมูล เอกสารที่เราจะต้องใช้ต่อ มีอะไรบ้าง ลืมบอกเบื้องต้นรองรับเฉพาะรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ นะครับผม

  1. ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ขนส่ง https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login ครับ
  2. เล่มสมุดประจำรถ “ใบคู่มือจดทะเบียน” หรือสำเนา
  3. พรบ. ถ้าต่อผ่านเว็บ ก็ซื้อออนไลน์ในขั้นตอนได้ครับ แต่ถ้าผ่านแอพ ก็ต้องซื้อออนไลน์ไว้ก่อน
  4. ช่องทางการชำระเงินครับ จะเป็นธนคารออนไลน์ต่างๆ ก็จะมีกรุงไทย,ไทยพาณิชน์ แล้วก็ กรุงศรีฯ หรือไม่ก็ บัตรเครดิต ท้ายเลยก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสครับ

มีประมาณนี้ครับถ้าจำไม่ผิด ผมขี้ลืมครับ ก็ลองดูครับ ลงทะเบียนศึกษาดูครับ ถ้าไม่มั่นใจก็จ้างเขาทำจบครับ ผมรออยู่ มีแผนรับต่อภาษีดีกว่า ฮ่าๆๆๆ พอดีเลยภรรยาตกงาน

เงื่อนไขรถสำหรับยื่นชำระภาษี
————————————
รถที่สามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีเงื่อนไขดังนี้
– เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2),
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่จดทะเบียนทุกจังหวัด
– รถประเภท รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก
และรถ รย. 12 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก
ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
– รถประเภท รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบ
ก่อนชำระค่าภาษีประจำปี
– รถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
ก่อนชำระภาษี
– ไม่ใช่รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (แก๊ส) ทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิง
– เป็นรถที่มีสถานะทางทะเบียน หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
– ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
– ไม่ใช่รถที่ถูกอายัดทะเบียน
– ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษีขั้นตอน/วิธีการชำระภาษี
————————————
วิธีการยื่นชำระภาษีรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ประมาณนี้ครับ มาจากขนส่งเลยครับ มีคู่มือให้ด้วยครับไม่ต้องกลัว
– เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
– ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (สำหรับสมาชิกใหม่)
– Log-in เข้าสู่ระบบ
– ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”
– กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เพื่อลงทะเบียนรถ แล้วยื่นชำระภาษี
– กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
(กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน) หรือสามารถซื้อพ.ร.บ. ได้จากระบบ
– เลือกช่องทางการชำระเงินเพียง 1 ช่องทาง ได้แก่
• ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตกับธนาคาร/สถาบันการเงิน)
• ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , Master Card)
โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการรับตัดบัตร
• ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Application
ของธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
– กรณีชำระเงินยังไม่สำเร็จ/ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล
การชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”
– สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลข
กรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน โดยคลิกที่ ปุ่มเครื่องหมายพิมพ์ จะแสดงรายละเอียดการ
ชำระเงินเป็นราย Reference
– กรมการขนส่งทางบก จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์
– เจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด/
สาขา ทั่วประเทศ

 

ท้ายสุดเลยกับการใช้แอพคับ น่าจะคล้ายๆกันครับ ยังไม่ได้ลองจนจบกระบวนการครับ ผมไปติดตรงหาซื้อ พรบ.ออนไลน์ครับ สำหรับรถไฟฟ้า โดยมากจะติดเรื่องของระบบ ที่ส่วนใหญ่มักจะมีเฉพาะแบรนด์รถตลาดครับ

กรมการขนส่งทางบก ชวนใช้บริการแอปพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี DLT Vehicle Tax เพียงมีสมาร์ทโฟนก็สามารถชำระภาษีรถได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง เหมาะกับไลฟ์สไตล์ New Normal พร้อมเผยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการใช้บริการชำระภาษีรถผ่านแอปพลิเคชันกว่า 2,000 ราย

สุดท้ายจริงผมจะพยายาม หาช่องทางอำนวยความสะดวกต่างมาแนะนำทุกคนเรื่อยๆครับ หรือว่ามีอะไรปรึกษา แนะนำกันได้ครับผมยินดีอย่างยิ่งครับ สำหรับโพสต์นี้ก็คงจะมีเท่านี้สำหรับ รถไฟฟ้า อยากต่อภาษีออนไลน์สไตล์ New Normal ต่อง่ายๆ ปลอดภัยอยู่บ้าน พลังงานลด PM2.5 ลด หมดกังวล ปลอดภัยทุกคนครับ สวัสดีครับ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น